Usługi

Paramy się tworzeniem…

Aplikacje internetowe (webowe) wykonywane dla klienta „na miarę”

Aplikacje desktopowe działające w zamkniętych obiegach informacji lokalnej

Projektowanie interfejsów użytkownika

Architektura baz danych

Migracja istniejących systemów w nowe miejsca

Analiza i naprawa istniejących systemów

W ofercie znajdzie się…

Analiza potrzeb i wymagań klienta

Wykonanie projektu systemu informatycznego

Stworzenie aplikacji

Wdrożenie oprogramowania

Administracja, monitoring, serwis

Digitalizacja kolejnych procesów w firmie (rozwój aplikacji)

Analiza zebranych danych sposobem Big Data